Gamification as a social art and design issue

From Beyond Social
(Redirected from Gamification at the WdKA)

Bij Gamification aan de WDKA beschouwen we onze maatschappij als één groot spel. We stellen dit spel ter discussie op een kritische én speelse manier. Ons speelveld is het raakvlak tussen leef- en systeemwereld. Wat zijn de regels en rollen waar de spelers zich aan vasthouden? Wat gebeurt er als we deze opheffen of veranderen? Als social designers betrekken we de relevante spelers hierbij en geven samen met hen vorm aan het maatschappelijk samenspel.

Claim: "Maatschappelijke speelruimte draagt bij aan beter samenspel tussen leef- en systeemwereld"

[vertaling naar engels volgt]