KID21

From Beyond Social
Robbert Roskam
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
robbertroskam@live.nl

About

KID21.jpg

Als vierdejaars student DBKV aan de Willem de Kooning Academie ontwierp Robbert Roskam het project KID21. Deze handleiding ondersteunt leerkrachten bij het bedenken en geven van kunstopdrachten. De afgelopen twee jaar liep Robbert stage in het basisonderwijs. ‘Het leuke is dat je er als docent beeldend veel kunt betekenen. Het Kunstvak is er nog niet geaard. Leerkrachten spraken vaker over het belang van de 21e eeuwse vaardigheden, maar wisten niet zo goed hoe ze daar handen en voeten aan konden geven. Ze noemden vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, methodisch denken, communiceren (met beeld), zelfregulering en probleemoplossend werken. Het viel me op dat dat dezelfde vaardigheden zijn als die ik ook gebruik als beeldend kunstenaar. Dat bracht me op het idee om kunst in te zetten om deze vaardigheden in de klas te brengen.’ Handleiding voor leerkrachten Robbert ontwikkelde een handleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs: KID21, kunstonderwijs in de 21e eeuw. Belangrijkste doel van deze handleiding is om leerkrachten te ondersteunen bij het bedenken en geven van kunstopdrachten. Spelenderwijs werken de kinderen ook aan de 21e eeuwse vaardigheden. Hij ontwikkelde hiervoor zeven Beeld Linken. Daarvoor kiest hij steeds een kunstenaar en een thema uit de leefwereld of leefomgeving van kinderen. Beide verbindt hij in een opdracht, vaak op het gebied van beeldende kunst. In de handleiding beschrij hij zeven door hem ontwikkelde en geteste Beeld Linken. Daarnaast bevat de handleiding een methode hoe je als leerkracht zelf een Beeld Link kunt maken. Hij biedt hiervoor een lijst met suggesties voor thema’s en kunstenaars en hoe je die door middel van een (kunst)opdracht kunt verbinden.

Het onderzoeksdocument dat vooraf ging: File:ONDERZOEKSDOCUMENT KID21.pdf

U staat bij het eindwerk van Robbert Roskam in lokaal BL1.19 van de Willem de Kooning Academie. Voor u ziet u het resultaat van de zevende en afsluitende Beeld Link. Deze gaat over het werk van Robbert zelf en is een onderzoek naar alle 21e eeuwse vaardigheden die de leerlingen kennen door de afgelopen lessen. In zeven kleine opdrachtjes vullen de leerlingen de wandinstallatie LUX aan met eigen werk. Elke opdracht staat voor een geleerde vaardigheid. Een muur vol hyperlinken ontstaat tussen het werk van de leerlingen, de vaardigheden en het kunstwerk.

Recent edits

User account "KID21" is not registered.

No changes were found matching these criteria.

Links